20--14

: 8

- :  

 

. , . , , . , . , , , . – , 50 . . , , , .

, , , . , , , . , , . , .

, . , , , )

, , !

: 3335

: 2715

— #dvabotanika

: 5 640 
() . . ,
x
.